- Raadplegingen en huisbezoeken vinden enkel plaats na afspraak.

- Wachtdienst : bel het nummer 014 410 410. Elke dag vanaf 19.00u en gedurende het ganse weekend

- Via deze internetagenda kan u makkelijk een afspraak maken voor een raadpleging. Zodoende ontlast u ook onze telefoon, waarvoor dank.

 - Nieuwe patiënten worden vriendelijk verzocht eerst te bellen. Een afspraak via internet is voor hen pas mogelijk na bevestiging van onzentwege.

- Contacteer voor administratie ( attesten, verklaringen, documenten, ...) eerst de secretaresse.Honoraria 2021

Raadpleging €31,5  (remgeld 5€ WIGWE / 8€ normaal)

Avondraadpleging (na 18.00) € 36,5

Huisbezoek € 48

Huisbezoek bij twee patiënten € 42

Huisbezoek bij meer patiënten € 40

Avondbezoek (na 18.00) € 60

Nachtraadpleging € 62

Nachtbezoek € 100

GMD €31

(chronisch zieke patiënten 45-75j) €56,80

Voortraject diabetes € 20