Krokusvakantie

De praktijk zal gesloten zijn wegens vakantie vanaf 12/2/2024 tem 16/2/2024. 

De vervangende artsen zijn Dr. Damen en Dr. De Kinderen

 Dokter Paul Janssenlaan 7 2300 Turnhout

telefoonnummer 014/42 68 92

Mondmaskerplicht

Het is niet meer veplicht om een mondmasker te dragen bij het betreden van de praktijk.

Het is nog steeds nuttig om een mondmasker te dragen bij luchtweginfecties.

VACCINATIE 2023

We houden 2 vaccinatiecampagnes: 

 • Oktober : voor de COVID-vaccinatie 
 • November : voor de griep-vaccinatie

We werken nog steeds met onze praktijkverpleging en met afspraken : gelieve een week voorafgaandelijk te bellen met de secretaresse.

Het covid-vaccin voorzien wij voor u . Het griepvaccin dient u zelf mee te brengen ( zonder voorschrift te bekomen bij de apotheek).


Warme Dagen

Wat te doen bij hoge temperaturen? De website "Warme Dagen" van de Vlaamse Overheid geeft u alle antwoorden.Druk hier: Warme Dagen.be

Kerstvakantie

De praktijk zal gesloten zijn wegens vakantie vanaf 25/12/2023 tem 1/1/2024. 

De vervangende artsen zijn Dr. Damen en Dr. De Kinderen

 Dokter Paul Janssenlaan 7 2300 Turnhout

telefoonnummer 014/42 68 92

CORONA-virus : update

- De vijfde golf is intussen voorbij. Maar we dienen op onze hoede te blijven. Dwz:

 • mondmaskerdracht blijft verplicht in alle huisartsenpraktijken ( naast ziekenhuizen, rusthuizen, apotheken en kinesisten)
 • mensen met symptomen verdacht voor Covid-19 dienen zich nog steeds te laten testen ( via http://mijngezondheid.be )
 • mensen met een hoogrisicocontact dienen enkel bepaalde maatregelen te volgen indien het contact is ontstaan binnen het gezin ( mondmaskerplicht buitenhuis gedurende 7 dagen na het contact; onafhankelijk van de vaccinatiestatus)

CORONA-virus : vierde golf

 • wees geduldig
 • de belangrijkste maatregel is nog steeds : thuis blijven igv ziekte of bij hoog-risico-contact
 • wij helpen u graag bij deze administratieve poespas, maar hopen dat u zoveel mogelijk zelf onderneemt via mijngezondheid.be (  http://www.mijngezondheid.be ). 


VARIA

- CORONA : het derde vaccin wordt ook in fazes aangeboden aan de bevolking. De overheid bepaalt de voorrangsregels. Mocht u merken dat u onterecht geen uitnodiging hebt ontvangen, gelieve het ons dan zeker te melden. Graag via mail : praktijk@huisartsenboomgaardplein.be 

- Voorschriften : voorlopig kunnen we deze nog steeds opmaken - en verzenden- zonder dat we u persoonlijk onderzocht hebben. Maak hiervan gebruik indien u zich goed voelt met de huidlge behandeling. Graag via mail.

- Chronische longpatiënten hebben ook baat bij vaccinatie tegen longontsteking. Vraag ernaar tijdens de consultatie.

- Over enkele weken starten we met een nieuw telefoonsysteem. We hopen hiermee betere zorgverlening te kunnen bieden.


Corona-vakantietesten

Vakantietesten AZ Turnhout en AZ Herentals:

Vanaf donderdag 10/6/2021 kunnen vertrekkende reizigers zich laten testen.

-  U kan zich aanmelden via www.mynexuzhealth

-  uw emailadres ingeven

-  Het attest wordt rechtstreeks opgestuurd.

-  Kostprijs 50 €

Vakantietesten testcentrum Campus Blairon:

Vanaf 4/6/2021 kunnen vertrekkende reizigers ook terecht in het testcentrum Blairon van Turnhout

- 7 dagen op 7

- afspraak maken via www.mijngezondheid.be

- geldige CTPC testcode door huisarts aangemaakt tot 30 juni. Vanaf 1 juli kan u zelf een testcode aanvragen via                www.mijngezondheid.be

- U kan uw resultaat raadplegen via www.mijngezondheid.be

- Kostprijs 50€


Vaccinatie Covid 19

* Om te vermijden dat er vaccins verloren gaan, werkt men in het vaccinatiecentrum met reservelijsten. Mensen van          alle leeftijdscategorieën (vanaf 18 jaar) en ongeacht hun medische achtergrond kunnen zichzelf aanmelden via

  www.elzkempenland.be. 

* Vanaf 2/4/2021 kan uw huisarts u ook aanmelden voor thuisvaccinatie, inhaalvaccinatie en prioritaire reservelijsten.

       - Thuisvaccinatie is bedoeld enkel voor personen die niet in het vaccinatiecentrum kunnen geraken owv :

          risico voor transport of besmetting, dementerende patiënten, patiënten met ernstig autisme,

          patiënten met ernstige psychiatrische problematiekbedlegerige patiënten, patiënten met ernstige fysische              handicap.

       - Inhaalvaccinatie (info volgt)

       - Indien u één of meerdere risicofactoren hebt, kan uw huisarts u op de prioritaire lijst zetten, zodat u mogelijks

         sneller dan voorzien gevaccineerd wordt. Bespreek dat met uw huisarts.
CORONA-VIRUS: update 10

- De strategie voor het uitvoeren van testen is nauwelijks veranderd : personen met infecties van de bovenste luchtwegen ( vanaf 6 jaar) en hoogrisico-contacten dienen zich te laten testen op dag 1. Vervolgtesten zijn noodzakelijk naargelang de precieze omstandigheden : wij zoeken mee naar de juiste aanpak.

- Scholieren en leerkrachten dienen de instructies te volgen van het CLB

- Werknemers dienen de instructies te volgen van de bedrijfsarts

- Het Rode Kruis zoekt nog steeds vrijwillgers : zie hieronder

- Vaccinatie :

 • Er is nood aan een volgorde gezien de ongeziene omvang van de operatie
 • De prioriteiten liggen vast : de meest kwetsbaren krijgen voorrang
 • De indeling gebeurt dmv computerprogramma's ( RIZIV, mutualiteiten en huisartsen)
 • Bij mondjesmaat worden ook al gezonde personen opgeroepen : dit is ingevoerd om de onpartijdigheid te bewaken
 • Fraude : betaal nooit voor deze vaccinatie ! Er zijn valse oproepbrieven in omloop, waarin om betaling gevraagd wordt.Rode Kruis : vrijwiligers Knop

CORONA-VIRUS: update 9

- Indien u klachten hebt die verdacht zijn voor corona-infectie, bel ons dan. Wij schatten in welke weg u best volgt voor het uitvoeren van de test en voor de afhandeling van de administratie.

- Indien u klachten hebt die niet met corona verwant zijn, maar u toch verontrusten, bel ons dan ook. Stel geen noodzakelijke zorg uit.

- Indien u enkel nieuwe voorschriften nodig hebt om een gekende therapie verder te zetten, stuur ons dan een mail. Vermeld hierin duidelijk welke de naam is van het medicament alsook de dosis en de grootte van de verpakking. Geef ons een drietal dagen om het gevraagde klaar te leggen bij de balie. Of op te sturen naar helena.care.  

- Door de enorme drukte bij de laboratoria is de wachttijd nu aan het oplopen tot ruim 48 uur. Kijk zelf al voor de resultaten op http://www.mijngezondheid.be

- Betaal zo weinig mogelijk met contant geld. Er is mogelijkheid om af te rekenen met de bankkaart of met uw telefoon.

- Uw immuniteit wordt in belangrijke mate ondersteund door voldoende slaap. info-coronavirus

GRIEPVACCINATIE 2020

- Zoals de vorige jaren voorzien we vaccinatie door verpleegkundigen

- Gedurende de maand november voorzien we hiervoor in de namiddag tijd. Bel aub met de secretaresse om een uur af te spreken.

- U kan het vaccin nu zonder voorschrift bij de apotheker kopen. 

- Volgende risicogroepen verdienen voorrang: zwangeren en chronisch zieken ( hart, lever, nieren, longen, reuma, diabetes, ...).

- Het vaccin beschermt niet tegen corona-virus. Maar het is een manier om te voorkomen dat u de griep samen met corona krijgt !


Knop

CORONA-VIRUS : update 8

- School en coronatesten :

 • 0 - 3 jaar : testen op corona wordt niet zinvol geacht.
 • 4 - 6 jaar: testen op corona wordt zinvol geacht indien het kind flink ziek is of wanneer in huis een verzwakte persoon leeft ( bijvoorbeeld papa met zwaar asthma, ...)
 • 6 + jaar : testen is aanbevolen wanneer het kind 2 of meer klachten heeft : koorts, niezen, hoesten, keelpijn, hoofdpijn, loopneus, spierpijn, vermoeidheid, acute verwardheid.

- We proberen als huisartsen goed samen te werken met de triagepost, gelegen in de Kazerne Blairon. Wij zullen uw kind hiernaar verwijzen indien het niet erg ziek is. U dient hiervoor nog steeds een formulier te krijgen van ons.

- De resultaten van uw test laten ongeveer 36 uur op zich wachten. U kan zelf al kijken op www.mijngezondheid.be naar de uitslag.

- Achtergrondinformatie kan u steeds raadplegen op sciensano : zie onderstaande linkSciensano.be

CORONA-VIRUS : update 7

- Dank voor al uw inspanningen.

- Reizigers die terugkomen uit een RODE ZONE MOETEN 14 dagen in quarantaine en MOETEN zich laten testen bij aankomst in België. (De duur van de quarantaine kan verkort worden door een 2e neus/keeltest te laten uitvoeren op dag 9 na aankomst.)

- Reizigers die terugkomen uit een ORANJE ZONE hebben de aanbeveling tot 14 dagen quarantaine en tot testen, maar zijn niet verplicht. ( bij negatief resultaat kan een 2e neuskeeltest op dag 9 uitgevoerd worden : dit is bedoeld voor mensen die intensief contact hebben met verzwakten).

- Personen met ziekteverschijnselen die mogelijk wijzen op corona-infectie kunnen we nu op veilige en gescheiden wijze in de praktijk onderzoeken. Meld dit zeker aan de secretaresse.

- Resultaten kan u zelf inkijken op de website van de overheid www.mijngezondheid.be : ' resultaten'. Vaak is de uitslag  hierop sneller te zien dan bij ons.


mijngezondheid.be

CORONA-VIRUS : update 6

- Het noodplan werd opgeheven: artsen mogen terug raadpleging houden zoals voorheen, mits inachtname van bijzondere maatregelen.

- De internetagenda is terug bruikbaar. Het aantal consultaties per uur werd weliswaar ingeperkt.

- Medische problemen mogen nog steeds per telefoon opgelost worden. Bel of mail ivm problemen die geen raadpleging in het dokterskabinet vergen. Zo vermindert u de druk op de raadplegingen en wordt u toch geholpen.

- Draag een mondmasker bij het betreden van de praktijk. Indien u dit niet bezit, zullen we er u een overhandigen.

- Afrekenen gebeurt nog steeds bij voorkeur elektronisch.

- Testen op corona-besmetting is mogelijk, maar wordt voorlopig niet terugbetaald door de ziekenfondsen. Wij dienen nog steeds de noodzaak tot testen in te schatten. Het aantal neuswissers is beperkt, waardoor testen van klachtenvrije personen niet haalbaar is. 


info-coronavirus.be

CORONA-VIRUS : update 5

- Het noodplan is nog steeds van kracht voor de ganse gezondheidszorg.

- De internetagenda is hierdoor nog steeds geblokkeerd : u dient nog steeds te bellen om een afspraak aan te vragen.

- Per telefoon schatten we in wie er wanneer mag komen. ( infectieziekten, psychische moeilijkheden, chronische aandoeningen, pijnproblemen).

- Voor verlenging van medicatie kan u best een mail sturen naar praktijk@huisartsenboomgaardplein.be

- Testen op corona-besmetting is nu mogelijk, maar complex : wij moeten oordelen of het niet te vroeg of te laat is om te testen.

- Verzorgend personeel mag niet aarzelen en dient onmiddellijk contact op te nemen bij luchtwegproblemen.


info-coronavirus.be

CORONA-VIRUS : update 4

- We mogen als huisartsen terug meer mensen toelaten op onze raadpleging. Dwz mensen met psychische moeilijkheden en mensen met chronische aandoeningen (diabetes, nierziekten, hartziekten, longziekten, reuma, enz ) dienen nog steeds te bellen, maar mogen we nu gespreid ontvangen. 

- De overige maatregelen ivm mogelijke coronapatiënten blijven behouden (huisarts bellen - triagepunt - afdeling spoedgevallen - ziekenhuis)

CORONA-VIRUS : update 3

- We kunnen nog steeds geen testen doen om corona-besmetting aan te tonen. (Ons testmateriaal is opgevraagd om te kunnen dienen voor de interne werking van de ziekenhuizen.) De overheid rekent op onze inschatting van uw probleem dmv telefonisch contact.

- Indien u enkel verlenging van voorschriften nodig hebt, wilt u dit dan via mail meedelen : praktijk@huisartsenboomgaardplein.be  Dan is voor ons duidelijk welk medicament u precies nodig hebt, in welke sterkte en in welk formaat. Zie ook update 2 (helena.care).

- Indien u een raadpleging wenst, kan u nog steeds terecht ! We moeten ons helaas beperken tot problemen die niet uitstelbaar zijn (zoals bvb geplette duim, schouderontsteking, stofje in oog, blaasinfectie, ...)

- U behoort tot een risico-groep en bent bevreesd om te gaan werken : hierover dient de arbeidsgeneesheer te oordelen. Wij kunnen die arts de benodigde verslagen toesturen.

- Uw partner heeft mogelijk (of zeker) de corona-besmetting : indien u zelf geen klachten op de luchtwegen vertoont, mag u gaan werken. En hoeft u dus niet geïsoleerd te worden.


info-coronavirus.be

CORONA-VIRUS : update 2

- Alle raadplegingen en huisbezoeken zijn geschrapt.( Zoals bij de ziekenhuizen). De internetagenda voor afspraken is om deze reden gesloten.

- We zijn wel telefonisch bereikbaar : voor patiënten met luchtweginfecties en voor alle andere problemen die niet uitstelbaar zijn.

- Indien u inlogt op  https://helena.care/ kan u via dit portaal voorschriften ontvangen !

- Betrouwbare info blijft verschijnen bij :


www.info-coronavirus.be

CORONA-VIRUS : update


- Het testen op corona-besmetting is niet meer nuttig. Het virus is nu alomtegenwoordig. Bij infectie is de aanpak dezelfde als bij andere virale luchtweginfecties: binnen blijven en uitzieken !

- Patiënten die in enkele dagen tijd  erg ziek zijn geworden dienen wel onderzocht te worden. Bij koorts > 38 °C en zwaar ziektegevoel willen wij u zelf zien. Eerst BELLEN.

- Denk aan de apothekers : ga als patiënt niet zelf naar de apotheek, maar stuur iemand in uw plaats.

- info : 


www.info-coronavirus.be

CORONA-VIRUS !

- Elke patiënt met een verkoudheid of een andere luchtweginfectie ( keelontsteking, bronchitis, longontsteking, ...) dient te BELLEN vooraleer op consultatie te komen !!

- indien mogelijk, geen gezelschap meebrengen naar de praktijk ( bvb verkouden kinderen)

- Patiënten met medische problemen die uitstelbaar zijn worden verzocht hun consultatie uit te stellen. Dank u. 


Afspraken online 

Opgelet: Controleer altijd de datum en het uur.  Bij de optie "naar de eerstvolgende afspraak  gaan" blijken zich veel vergissingen voor te doen.Rookstop

Overweegt u een rookstop, kijk dan eens op de website van de Vlaamse Overheid.


Rookstopbegeleiding

Kijk uw eigen internetdossier in

Via onderstaande link kan u vanaf heden op het zorgplatform CoZo van de overheid terecht om uw persoonlijk medisch dossier te raadplegen. 


CoZo

Dr. Google

U zoekt  bijkomend gezondheidsadvies, druk op de knop 'essentiële links' hierboven.

Relaties, en hoe ze te onderhouden

Tijd voor je relatie is essentieel om er plezier aan te blijven beleven.

In onze overvulde levens vergeten we dat wel eens.

En bijna iedereen is in hetzelfde bedje ziek ...

De overheid heeft een mooie en onbevooroordeelde website gemaakt :


Druk hier : tijd voor je relatie.be

Voor ik naar de dokter ga :

Sinds enkele maanden is er een handige website voor kleine ( en grotere) kwaaltjes.

Onze noorderburen maakten er een handig instrument van voor bvb jonge ouders met kinderen.

Klikken maar ...


Thuisarts

Nieuwe electronische identiteitskaart

Indien uw electronische identiteitskaart werd vernieuwd, gelieve deze bij de eerstvolgende consultatie opnieuw te laten inlezen.

Nationale antibioticacampagne

Via onderstaande link kunt u in het kader van de nationale antibioticacampagne voor meer informatie terecht op de website www.gebruikantibioticacorrect.be


gebruikantibioticacorrect

e - HEALTH bij de huisarts

gepost op maandag 21 maart 2016

Het medisch dossier van de patiënt wordt elektronisch bewaard. ( Door uw identiteitskaart in te lezen verhogen we de juistheid van onze gegevens.)

Hierdoor kunnen gegevens tussen alle artsen onderling uitgewisseld worden, mits toestemming van de patiënt !

De overheid dringt er bij de bevolking op aan die toestemming te verlenen.

Alvorens toe te stemmen overhandigen we u een document bij de eerstvolgende raadpleging.

Uw toestemming ( of weigering) wordt dan genoteerd in het dossier.

DERDEBETALERSREGEL vanaf 1/10/2015

gepost op dinsdag 29 september 2015


Deze maatregel is bedoeld voor mensen in financiële nood. Bijvoorbeeld budgetbeheer via OCMW of advocaat. Zij betalen dan het remgeld vooraf ( ipv achteraf). Hun leefgeld voor een week is te beperkt om een consultatie voor te schieten en dan te moeten wachten op terugbetaling van het ziekenfonds. Zij betalen echter niet minder.

Praktisch vallen deze mensen onder het OMNIO-statuut ( bepaald door het ziekenfonds) en hun kleefbriefje van het ziekenfonds vermeldt het nummer  XX1/XX1.

Alle andere mensen die een verklaring ontvingen van het ziekenfonds ivm de mogelijkheid tot derdebetalende, mogen de toepassing ervan vragen. Maar we zijn als huisarts niet verplicht op hun vraag in te gaan.